#NuortenNurmes/infonurkkaus/hyvinvointi/uni

Rasismi, mitä se on?

RASISMI, MITÄ SE ON?

Rasismi on ihmisryhmän arvottamista ja tuomitsemista sukupuolen, seksuaalisuuden, etnisyyden, uskonnon, ihon värin, kulttuurin tai äidinkielen perusteella. Lyhyesti sanottuna rasismi on ihmisryhmän alentamista. Rasismi aiheuttaa eriarvoisuutta ihmisten välille. Rasismi johtuu usein ajatuksesta siitä, että oma ryhmä on parempi kuin toiset ryhmät. 

 

Rasismin vastustaminen on vaikeaa, varsinkin jos sitä ei osata tunnistaa ja nimetä. Jokaisella on eri käsitys siitä, mitä rasismi on. Julkisessa keskustelussa toisten ihmisten kanssa on hyvä pitää mielessä, voiko puheenaihe olla ihmisarvoa loukkaavaa tai epäkunnioittavaa. Rasismi saadaan kitkettyä pois yhteiskunnasta, kun jokainen meistä pohtisi, onko itsellä ennakkoluuloja toisia ihmisryhmiä kohtaan? Pari esimerkkiä, joiden avulla voi avata omaa ajatusmaailmaa:

 

 Jos näet kaupungilla muslimin, onko sinulla ensimmäisenä mielessä että hän on terroristi?

 

Kappas, romaniperhe on kaupassa yhtä aikaa. Tuleeko sinulla ensimmäisenä mieleen, että että he ovat varastamassa ruokaa?

 

Tällaisista ajatuksista tulisi pyrkiä pääsemään pois. 

 

YK eli Yhdistyneet kansakunnat ovat tehneet kansainvälisen yleissopimuksen, jossa rotusyrjinnällä tarkoitetaan:

 

 ”…kaikkea rotuun, ihonväriin, syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julkisen elämän alalla.” finlex.fi

 

Suomi on yhdessä monien muiden maiden kanssa sitoutunut noudattamaan sopimusta.

 

Tehdään tästä maailmasta yhdessä parempi paikka. Muistetaan, että kohdellaan KAIKKIA niin kuin haluaisimme itseämme kohdeltavan!

#NuortenNurmes/infonurkkaus/riippuvuusvideo