NuortenNurmes/infonurkkaus/mediataidot/saate

Mediataidot ovat nyky-yhteiskunnan kansalaistaitoja. Mediataitoja ovat esimerkiksi mediatuottaminen, mediasisältöjen tulkinta, medialaitteiden käyttötaidot, tiedonhaun taidot, kriittisyys mediavälitteistä informaatiota kohtaan, mediavälitteiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, sosiaalinen ja poliittinen osallisuus ja vaikuttaminen median kautta sekä median käyttö elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukena.

Nuortennurmes/mediataidot/aiheet

(tietoa tulee myöhemmin)

Grooming tarkoittaa lapsen houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin. Tavoitteena groomingissa on kohdistaa lapseen seksuaaliväkivaltaa. 

Groomingissa aikuisen tarkoituksena on houkutella lapsi  tilanteeseen, jossa kohdistaa lapseen seksuaaliväkivaltaa joko netissä, netin ulkopuolella tai molemmissa ympäristöissä. Grooming on moniulotteinen ilmiö, joka pitää sisällään kaikki sanat ja teot, jotka groomaaja kohdistaa lapseen tai lapsen lähipiiriin. 

Prosessi voi lähteä esimerkiksi lapsen kehumisesta ja huomion antamisesta. Se voi edetä hyvin nopeasti. Tekijät ovat tyypillisesti hyvin taitavia manipuloinnissa ja tästä syystä lapsi on yleensä vapaaehtoisesti mukana luomassa suhdetta.

Tekijä voi esittää olevansa eri-ikäinen kuin todellisuudessa on. Myöhemmin tilanteeseen voi tulla mukaan esimerkiksi kiristämistä ja pelottelua. Seksuaalinen hyväksikäyttö toteutuu verkon välityksellä, mutta tilanne voi edetä tapaamiseen ja fyysisiin tekoihin.

Grooming ei ole ilmiönä uusi, vaikka aihe näkyy julkisuudessa aiempaa enemmän. On erittäin tärkeää, että aiheesta puhutaan julkisuudessa sekä ennaltaehkäisevästi lasten ja nuorten kanssa. Ilmiöstä puhuminen kertoo lapsille, että myös vaikeista asioista puhuminen on sallittua.

Hyväksikäyttäjä voi vakuutella lapselle, ettei tästä yhteisestä salaisuudesta kannata kertoa vanhemmille. Lapsi voi myös pelätä vanhempiensa reaktiota asiaan. Puhuminen voi olla vaikeaa, jos lapsi on vapaaehtoisesti osallistunut keskusteluun tai esimerkiksi lähettänyt itsestään kuvia. Tilanne voi aiheuttaa lapselle voimakasta syyllisyyden tunnetta ja häpeää. Aikuisten tulisi painottaa lapselle, ettei hän ole tehnyt mitään väärää, eikä vastuu ole hänen.

Tärkeitä linkkejä aiheeseen liittyen:
Grooming on uhka lasten turvallisuudelle - Rikosuhripäivystys (riku.fi)
Ilmoita • Pelastakaa Lapset ry
Lapsen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming) • Pelastakaa Lapset ry