Nuortennurmes/infonurkkaus/päihteet/alkuteksti

Nykyään päihteistä kuulee päivittäin. Varsinkin niiden haitoista kuuluu puhuttavan paljon. Törmäät luultavasti viikottain päihteisiin, vaikka et itse niitä käyttäisi. Saatat kävellä ulkona ja haistat tupakan savun tai näet maassa nuuskan.

Nuortennurmes/päihteet-riippuvuudet/aiheet

Päihteitä ovat mm. Tupakka ja tupakkatuotteet, alkoholi, erilaiset huumeet ja lääkkeet väärinkäytettynä (huumaamistarkoitukseen). Päihteet vaikuttavat psyykkisiin toimintoihin ja keskushermostoon esimerkiksi lamaavasti, piristävästi tai hallusinogeenisesti. Päihteet aiheuttavat riippuvuutta ja vieroitusoireita. 

 

Nuoren elimistö (muun muassa hermosto ja aivot) kehittyy vielä. Päihteiden aiheuttamat terveyshaitat ovat nuorelle moninkertaiset aikuiseen verrattuna. Myös päihderiippuvuus syntyy nuorelle herkemmin kuin aikuiselle. Päihteidenkäyttö saattaa haitata elämää myös monella muulla tavoin, esimerkiksi ihmissuhteiden vaikeutuminen.

Esimerkiksi alaikäisten säännöllisellä juomisella voi olla paljon vaikutusta koulunkäyntiin ja opiskelumotivaatioon. Usein läksyt jäävät tekemättä ja poissaolot lisääntyvät. Säännöllinen juominen huonontaa muistia ja vaikeuttaa uusien asioiden oppimista. 

Peliriippuvuudessa on kyse pakonomaiseksi muuttuneesta toiminnasta, joka haittaa elämää. 

Yksinkertaistaen ongelmallisessa pelaamisessa on kyse pelaamisen ja ongelmien kytkeytymisestä yhteen. Ongelmallinen pelaaminen ei välttämättä ole pakonomaista tai riippuvuus. Keskeistä on pelaamisen haitalliset seuraukset hyvinvointiin, terveyteen, arjen sujumiseen, talouteen tai ihmissuhteisiin, kuten parisuhteeseen.

Pelaamisen hallinta heikkenee pikkuhiljaa. Kokemus pakonomaisuudesta syntyy vasta, kun on yrittänyt hallita pelaamistaan ja toistuvasti epäonnistunut siinä. Hiljalleen vaikeutuvaan tilanteeseenkin voi sopeutua, ennen kuin sen vakavuuteen havahtuu. Jälkikäteen voi olla vaikea uskoa miksei tehnyt asialle jotain jo aiemmin. Ongelman luonteeseen kuuluu toiminnan automatisaatio, joka pitää huolen siitä, ettei omaa toimintaansa tule tarkastelleeksi. 

#NuortenNurmes/infonurkkaus/päihteet/soundcloud

#NuortenNurmes/infonurkkaus/päihteet/kolumnit

Nykyään päihteistä kuulee päivittäin. Varsinkin niiden haitoista kuuluu puhuttavan paljon. Törmäät luultavasti viikottain päihteisiin, vaikka et itse niitä käyttäisi. Saatat kävellä ulkona ja haistat tupakan savun tai näet maassa nuuskan. Nuorten keskuudessa päihteiden käyttö voi valitettavasti olla jokin "merkki", että kuuluu porukkaan. Myös ryhmäpaine on kova joka voi lisätä päihteiden käyttöä tai ainakin niiden kokeilemista. Ei kuitenkaan kannata tehdä samaa mitä muut vain ryhmäpaineen takia. Rohkein on aina se joka uskaltaa sanoa "ei" jos ei halua. Kaikilla on oikeus kieltäytyä

 

 

”Kyllä mieluummin käytän nuuskaa kun poltan tupakkaa!”

”Nuuska on terveellisempää kuin tupakka”

 

Tässä jo jonkin aikaa on paljon ollut keskustelussa nuuskan lisääntynyt käyttö ja etenkin nuuskan käyttö nuorten keskuudessa. Usein nuuskan käyttöä on helppo perustella sillä, että se olisi parempi vaihtoehto kuin tupakka ja että kaikkihan sitä käyttää. 

Nuuskan, kuin myös tupakan käytössä kysymys on nikotiiniriippuvuudesta tai ihan vain nikotiinin käytöstä. Uskon, että nikotiinin käyttöön liittyy todella paljon erilaisia syitä eikä kiistely nuuskan ja tupakan ”paremmuudesta” vie mitään eteenpäin. On kuitenkin ihan hyvä tietää niin tupakoitsijan, nuuskaajan kuin myös tupakoimattoman tai nuuskaamattoman ihmisen mitä sinne elimistöön laittaa tai on laittamatta. Käsittelen tässä kirjoituksessa enemmänkin vaikutuksia nikotiinin kautta. 

Tausta-ajatuksena voi miettiä, että nuuskassa nikotiinin määrä on todella paljon isompi mitä tupakassa.

Nikotiini aktivoi nikotiinireseptoreita keskushermostossa. Kun nämä reseptorit aktivoituvat ne johtaa  esimerkiksi dopamiinin tuotannon ja vaikutusten lisääntymiseen sekä dopamiinin ohella nikotiini stimuloi mm. asetyylikoliinin erittymistä sekä moduloi muita välittäjäaineita, esimerkiksi serotoniinia ja noradrenaliinia. Nikotiinin aiheuttama hyvän olon tunne, rentoutus tai piristävä vaikutus ovat seurausta tiettyjen reseptorien sisältävien hermoratojen aktivoitumisesta tai salpalutumisesta sekä toistuvan käytön aiheuttamasta tehostussääntelystä. 

Ei siis ole mistään tuulesta temmattua se, että nikotiini vaikuttaa positiivisesti ja esimerkiksi tuoda sellaista euforista tunnetta. Kun nämä positiiviset vaikutukset tulevat nopeasti nikotiinituotteesta, niin tällöin myös riippuvuus alkaa muodostua nopeasti. Muistetaan kuitenkin että ylläolevat fysiologiset vaikutukset eivät yksistään selitä riippuvuutta. Riippuvuuden ja vierotusoireiden taustalla on monimutotoisia käyttäytymiseen, neuroanatomisiin ja neurokemiallisiin mekanismeihin liittyviä tekijöitä. 

Nikotiinilla on kuitenkin negatiivisia vaikutuksia. Nikotiini kiihdyttää sydämensykettä ja sydänlihaksen supistumista sekä näin voi altistaa rytmihäiriöille. Lisäksi nikotiini supistaa vesisuonia jonka vuoksi verenpaine ja sydämen syke nousee ja tällöin vaikutukset yltävät myös lihaksiin. Verenpaineen ja sykkeen nousun myötä lihasten verenkierto vähenee ja hapen ja ravintoaineiden saanti heikkenee. Kun lihakset eivät saa happea ja ravinteita niin lihakset eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla, ne väsyvät helpommin, eikä lihakset kasva tai kehity treeniä vastaavalla tavalla samalla tavalla mitä nikotiinia käyttämättömällä ihmisellä. 

Tämä erityisesti kannattaa huomioida, kun urheilijat perustelevat nuuskan käyttöä sillä ettei se vaikuta urheilusuorituksiin. 

Toistuva nikotiinin käyttö voi myös aiheuttaa muutoksia aivoissa, sillä nikotiinialtistus muokkaa erityisesti nuoren aivojen hermosolujen toimintaa. Tämä voi vaikuttaa siihen miten aivot ottavat vastaan, varastoivat ja käsittelevät ja tuottavat tietoa. 

 

Nikotiinista, sen haitoista ja hyödyistä löytyy paljon tietoa. Kerään lähteisiin linkkejä mitä kautta pääsette halutessasi tutustumaan aiheeseen enemmän. 

 

Tässä lähteitä:

https://www.duodecimlehti.fi/duo94040

https://www.fressis.fi/tietopankki/tupakka/nikotiinin-haitat/

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/tiedostot/nuuska_ja_nuoret_0.pdf

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nuuska

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=trv00075&p_hakusana=nuuska

https://stumppi.fi/nain-lopetat-tupakoinnin/nuuska/

https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/nyt-on-pakko-kysya-onko-tupakointi-haitallisempaa-kuin-nuuskaaminen/

https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo12513.pdf

#NuortenNurmes/infonurkkaus/päihteet/siun-terveyshelppi/nuuska